Vi började med rallylydnad 2012. Hundarnas resultat och lite videos från tävlingar kan ni se på deras respektive sidor.

Rallylydnad blev en officiell sport 2011-07-01

Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det skall vara spännande och positivt att tävla.
Vid rallylydnadstävling genomför ekipaget en bana ritad av en rallylydnadsdomare.
Banan består av flera moment beskrivna på skyltar som illustrerar genomförandet med bild och text. Målet är att ekipaget ska genomföra banans alla moment så följsamt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Ekipaget skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet, som ska ske i ett raskt men naturligt tempo. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, läggande etc., men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst- och/eller tecken.
Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Det är inte heller tillåtet för föraren att ha godis eller föremål synligt inom banområdet.
Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunikation. Bedömning görs genom avdrag från det maximala antalet poäng. Alla startar med 100 poäng. Avdragen görs bland annat för fel eller brister i utförandet av momenten.


Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser:
Nybörjarklass
Banan skall genomföras med hunden i löst hängande koppel. Banan skall innehålla 12-15 moment.
Fortsättningsklass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 12-17 moment
Det skall ingå minst 5 moment från fortsättningsklassen.
Klassen skall innehålla ett hindermoment.
Avancerad klass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 15-17 moment.
Det skall vara minst 3 moment från fortsättningsklassen och minst 5 moment från avancerad klass, varav Honnören (avancerad klass) skall vara en.
Klassen skall innehålla ett hindermoment.
Mästarklass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 18-20 moment.
Det skall vara minst 3 moment från avancerad klass (dock ej den Honnören) och minst 5 moment från mästarklass, varav Honnören (mästarklass) skall vara ett.
Klassen skall innehålla 2 hindermoment.

Kvalificerande resultat är minst 70 poäng, under förutsättning att ekipaget inte blivit underkända.
Uppflyttning - Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng).

Man får avdrag enligt följande:

 1 POÄNG

sk - sträckt koppel

sned  - snett sitt, stå, ligg eller backa; mer än 45

nos - nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person

sen - hund som utför övningarna långsamt, eller tveksamt

bris - bristande samarbete, mindre

0,5 - Moment utförs mer än 0,5 meter från skylten

rör - hund som rör sig i sin position (sitt/ligg /stå)

3 POÄNG

om - omtag av moment

ff - mindre förarfel

pos - ur position (mer än 0,5 meter mellan förare och hund)

vält - hund eller förare välter en kon eller skylthållare

bris - bristande samarbete

fys – överdriven fysisk kontakt

oro - hund orolig inom position

släpp - hund som släpper föremål innan moment slut

5 POÄNG

sl/ri - hund som slår i eller river hindret

skall - överdrivet skällande

nos8 - hund som nosar på matskål eller leksak i 8:an

nos - hund som nosar under merparten av moment

vägr - vägran eller passage vid sidan av hinder

10 POÄNG

stöd - hund som tar stöd på hindret

felö - ej korrekt utfört moment

ff- större förarfel

bris - bristande samarbete, stort

tar 8 - hund som griper matskål eller leksak i 8:an

ej medd om - ekipage som gör omtag utan att meddela domaren

Helhetsintryck. Maximalt 10 poängs avdrag kan göras baserat på det helhetsintryck ekipaget ger. Avdrag görs t.ex. för brister i samarbete, arbetsiver, flyt, glädje och utstrålning.

UNDERKÄND

För många omtag

Hund som uträttar naturbehov på banområdet

Förare medvetet rör hund

Hund som lämnar banan

Hund som lämnar Honnörsrutan      

Hunden ur kontroll mer än halva banan.

Ekipaget passerar skylt utan att utföra moment

Ekipaget tar inte övningarna i rätt ordning.

Föraren ger godis eller har godis/leksak synligt på banan.

Ekipage som ej genomför övning.

AVSTÄNGNING

Föraren agar eller ger hunden annat kraftigt obehag eller förare/hund som i övrigt uppträder olämpligt.

Senaste kommentaren

28.11 | 11:51

Zorro bor i Linköping. Vad heter Kajsa Kavat i stamtavlan? Med vänlig hälsning Eva Thorell

26.11 | 21:35

Hej

Var bor du/ni?

Jag söker en hane till min Kajsa Kavat

Bor mellan Gränna och Huskvarna

Vänligen Birgitta Lindström

11.02 | 11:06

Stooort grattis Världens Bästa Bonzo. Världens största hjärta ville jag sätta här!!!

15.01 | 11:46

Jisses

Du är ju inte riktigt klok, nu får du ta och lugna ner dig lite. Blir nervös av att läsa allt du hittat på!!! Jättestor kram till er alla

Dela den här sidan